نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس محیط زیست میبد از مرکز رشد علم و فناوری


بازدید رئیس محیط زیست میبد از مرکز رشد علم و فناوری

رئیس اداره محیط زیست شهرستان میبد از مرکز رشد علم و فناوری ای شهرستان بازدید به عمل آورد.

کارگر رئیس اداره محیط زیست ضمن بازدید ازمرکز رشد، طی نشستی مفصل با احمدی مسئول مرکز رشد میبد ازنزدیک با رسالت این مرکز آشنا شد و از ظرفیت ها و توانایی های اعضای جوان این  مجموعه مطلع گردید.

وی در این بازدید با حضور در برخی شرکتهای مستقر در مرکز و تعامل و گفتگو با مدیران عامل شرکتها، در جریان پاره ای مشکلات نیز قرار گرفت و قول همکاری برای هموارتر کردن مسیر پیشرفت این مجموعه را از سوی اداره متبوعش داد.