نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر مراکز رشد استان از مرکز رشد میبد

 

بازدید مدیر مراکز رشد استان از مرکز رشد میبد

 

 

دوشنبه صبح تقی فرهنگ نیا مدیر مراکز رشد استان در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان حضور یافت.

وی در این بازدید با مدیران چند شرکت دانشبنیان مستقر در این مرکز دیدار کرد و به تشریح سیاستهای پارک  پرداخت و  برخی راهنمایی ها و انتظارات استان را مطرح نمود.

دراین جلسه صمیمانه برخی درخواستها و  مشکلات مرکز نیز بیان گشت و قول همکاری های اداری و مشاوره ای از سوی فرهنگ نیا داده شد.