نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون فناوری و نوآوری و مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد پارک از مرکز رشد میبد

$lead.getData()

دراین بازدید یک ساعته احمدرضا فقیه و تقی فرهنگ نیا با حضور در برخی شرکتهای مستقر در مرکز رشد میبد با مدیران این واحدها گفتگو نمودند. همچنین پس از این گفتگو،  جلسه ای با حضور محمد جواد احمدی و بهنام دهقانی مدیرو کارشناس مرکز تشکیل شد و روند و مسیر فعالیت مرکز و مشکلات و توفیقات موجود به سمع و نظر دکتر فقیه رسانده شد. در پایان معاون فناوری و نوآوری پارک ضمن  ابراز رضایت از آنچه مرکز رشد میبد ازسال گذشته تاکنون توانسته بدان دست یابد اظهار امیدواری نمود تا با همراهی پارک جایگاه و پیشرفت خوبی در انتظار مرکز رشد میبد باشد.