نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پذیرش مرکز رشد میبد برگزار شد

$lead.getData()

این جلسه با تاخیر چندین ماهه برگزار شد و ابتدا دو طرح جدید در موضوعات الکترونیک وکامپیوتر که به مرکز رشد ارسال شده بود با حضور ارائه دهندگان مورد ارزیابی و در نهایت با پذیرش آنها در دوره پیش رشدموافقت گردید

در ادامه سه هسته که قبلا در مرحله پیش رشد بودند نیز با تغییر وضعیت آنها موافقت و وارد مرحله انکوباتوری گردیدند

گفتنی است که با ورود به مرحله انکوباتوری حمایت های مالی مصوب به شرکتها از سوی پارک علم وفناوری یزد صورت خواهد گرفت.

 در حال حاضر مرکز رشد میبد دارای 7 هسته وشرکت می باشد