نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان مقاله براي دومین کنفرانس آلودگی نوری ومدیریت مصرف برق

$lead.getData()

اين چکيده شامل خلاصه‌اي از نتايج تجربي يا نظري حاصل از کار تحقيقاتي  یا پیشنهادی شما است. محتواي اين بخش نبايد از دويست کلمه تجاوز کند. از بحث‌های کلي و مقدماتي در چکيده پرهيز شود. درصورتي که دراين بخش از نماد يا کلمات اختصاري لاتين استفاده می­کنيد، بايد در متن مقاله آن را معرفي نماييد ........

 

راهنماي تهيه مقاله براي دومین کنفرانس آلودگی نوری ومدیریت مصرف برق

نویسنده اول1، نویسنده دوم2،

1سازمان متبوع  نویسنده ، First Author@Email

 


چکيده - اين چکيده شامل خلاصه‌اي از نتايج تجربي يا نظري حاصل از کار تحقيقاتي  یا پیشنهادی شما است. محتواي اين بخش نبايد از دويست کلمه تجاوز کند. از بحث‌های کلي و مقدماتي در چکيده پرهيز شود. درصورتي که دراين بخش از نماد يا کلمات اختصاري لاتين استفاده می­کنيد، بايد در متن مقاله آن را معرفي نماييد. از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود.

كليد واژه- حداکثر چهار يا پنج واژه کليدي مرتبط با مقاله را به ‌ترتيب الفبا، به طوري كه‌با‌ ویرگول از هم‌ جدا شده‌ باشند، ذکر کنيد.

 

1-     مقدمه

اين‌ دستورالعمل‌ روش تهيه‌ مقاله‌ براي ارائه دومین کنفرانس آلودگی نوری ومدیریت مصرف برق بيان مي‌كند. چنانچه‌ از نرمافزار فارسي Microsoft Word 2007 يا Microsoft Word 2010  استفاده‌ مي‌كنيد مي‌توانيد از اين‌ دستورالعمل‌ استفاده‌ نمائيد. پرونده‌ الكترونيكي‌ مقاله‌ بايد در چارچوب‌استاندارد تعيين شده تنظيم‌شود.

ساختار مقاله بايد شامل عنوان، چکيده فارسي، متن اصلي، نتايج و جمع‌بندي، مراجع، شکل‌ها و جدول‌‌ها (درصورت نياز) باشد. درضمن تعداد صفحه‌هاي مقاله نبايد از 8 صفحه بيشتر باشد.

2-     روش تهيه مقاله

در صفحه‌بندي مقاله براي تمام صفحه‌ها، حاشيه متن از بالا و پايين 25 ميلي‌متر انتخاب شده است. درحالي‌که، حاشيه متن از راست و چپ 20 ميلي‌متر انتخاب شده است. تنها در صفحه اول، عنوان مقاله با لبه فوقانی صفحه 7 سانتی­متر فاصله داشته باشد.

متن اصلي مقاله در دو ستون، هرکدام با عرض 82 ميلي‌متر و به فاصله 6 ميلي‌متر از يک ديگر تنظيم شود.

2-1 سبک‌ها و قالب‌بندي‌هاي مورد استفاده

تمام سبک‌ها بر اساس قلم فارسي B Naznin و قلم انگليسي Times New Roman آماده شوند. نحوه وارد کردن شکل‌ها، نمودارها و جداول عرض هر شکل يا نمودار و جدول را حتي‌‌الامکان برابر عرض يک ستون يعني 82 ميلي‌متر انتخاب کنيد. در اين‌صورت شکل، نمودار يا جدول را مي‌توان درهرکجاي متن در درون يکي از ستون‌ها قرار داد.

عنوان‌ هر شکل‌ را زير آن و عنوان‌ هر جدول‌ را بالای آن قرار دهيد.عنوان توصيف کننده هر شکل را زير شکل و عنوان توصيف کننده هر جدول را بالاي همان جدول قرار دهيد. بسته به اين که طول اين عناوين کوتاه‌تر يا بلندتر از عرض ستون )82 ميلي‌متر( باشد، براي تنظيم آن از سبک Caption يا Caption(C) استفاده کنيد.

3- نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده

. شماره مراجع هم در متن و هم در بخش مراجع در ميان کروشه قرار داده مي‌شود. شماره اختصاص داده شده به مراجع به ترتيب ظاهر شدن اين مراجع در متن مقاله است

سپاسگزاري‌

در صورت لزوم مي‌توانيد از افراد يا سازمان‌هايي كه شما را در انجام پژوهش خود ياري کرده‌اند در اين قسمت سپاسگزاري كنيد.

مراجع

نویسنده اول و نویسنده دوم، "نام مقاله" عنوان مجله/کنفرانس، شماره ، تاریخ ، صفحات