نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"درینی ها " بافت زیلو را یاد می گیرند

$lead.getData()

این دوره به همت کمیته امداد امام خمینی میبد ،بخشداری مرکزی توسط شرکت ارمغان سبز یکی از شرکتهای مرکز رشد فناوری میبد از 5 خردادماه جاری تا نیمه مردادماه ویژه 20 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته در روستای درین برگزار می گردد.

زین الدینی سرپرست کمیته امداد امام خمینی میبد در خصوص اهداف برگزاری این دوره گفت: احیاء صنعت زیلو بافی و ایجاد زمینه اشتغالزایی در این صنعت از اهداف این آموزش می باشد

گفتنی است که مددجویان با فراگیری دوره های مشابه می توانند از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد بهره مند وزمینه اشتغالزایی خود دیگران را فراهم نمایند.